Nawozy to substancje używane w rolnictwie przy uprawie roślin. Zwiększają wysokość i jakość plonów poprzez wzbogacanie gleby w składniki pokarmowe.

Podział nawozów:

1. Nawozy mineralne - zawierają bezpośrednio przyswajalne dla roślin związki chemiczne. Produkuj się je kopalin, rudy, odpadów przemysłu hutniczego oraz odpadów pochodzenia zwierzęcego. Można je podzielić na:
- azotowe
- fosforowe
- potasowe
- magnezowe
- siarkowe
- mikroelementowe
- wieloskładnikowe

2. Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe.
 
3. Nawozy organiczne - wpływają korzystnie na strukturę gleby, dzielimy je na:
- zielone,
- pochodzenia zwierzęcego,
 
4. Nawozy niekonwencjonalne, np:
- pochodzenia komunalnego
- pochodzenia przemysłowego.