Nawozy azotowe

Nawozy azotowe

- nawozy, których głównym składnikiem jest azot. Mają duże znaczenie gospodarcze, są powszechnie stosowane w rolnictwie.

Azot z nawozów przyswajany jest przez rośliny, mikroorganizmy, a część przedostaje się w głąb gleby wraz z wodami opadowymi.
Nawozy azotowe przyczyniają się do wzrostu plonów, jednak mogą powodować zmniejszenie
w roślinach ilości różnych substancji naturalnie tam występujących i przez to obniżyć jakość upraw.

Nawozy azotowe można podzielić na szybko działające (azot w formie azotanowej i amonowej) oraz wolnodziałające (azot w formie amidowej i amonowej).

Nawozy azotowe można podzielić na:
- amonowe: siarczan (21% N), chlorek amonu (25% N), węglan amonu, ortofosforan(V) amonu, woda amoniakalna
- saletrzane (azotanowe(V)): saletra wapniowa (14% N), saletra sodowa (15% N), saletra potasowa (14% N)
- saletrzano-amonowe: mieszaniny soli amonu i saletr oraz saletra amonowa (34% N), saletrzak
- amidowe np. cyjanamid wapnia (azotniak) (20,5% N), mocznik (46% N).

Do szybko działających nawozów azotowych zaliczane są azotanowe i amonowe, do wolnodziałających amidowe i amonowe.

 

Nawozy azotowe:

 

- Saletra amonowa

- Saletra amonowo-wapniowa

- Saletra potasowa

- Saletra Tropicote

- Saletrzak

- Saletrzak dolomitowy

- Saletrzak dolomitowy z borem i sodem

- Siarczan amonowy

- Woda amoniakalna NH4OH

- Mocznik azotowy

 

Do nawozów azotowych zaliczyć można ponadto niektóre mączki nawozowe:

- mączki rybne

- mączki rogowe, z kopyt, racic

- mączki z suszonej krwi