Nawozy mineralne

Nawozy mineralne

- nawozy sztuczne, substancje chemiczne lub przetwarzane, produkowane i dostarczane przez wytwórnie przemysłowe. Mają działanie wzbogacające glebę w składniki mineralne, wymagane do rozwoju roślin i poprawienia struktury gleby, regulacji jej kwasowości.

 

Stosowanie nawozów mineralnych w nadmiarze jest szkodliwe dla gleby, a tym samym dla organizmów w niej żyjących. Poza tym spływy z nawożonych pól powodują użyźnianie zbiorników wodnych, przyczyniając się do rozwoju roślin wodnych i glonów, które rozkładając się zużywają tlen, co skutkuje wymieraniem organizmów i zanieczyszczeniem wody.

 

 

Rodzaje nawożenia

- nawożenie przedsiewne, gdy nawozy wprowadza się do gleby przed siewem roślin, - nawożenie siewne stosuje się jednocześnie z siewem nasion.

- nawożenie pogłówne gdzie nawozy są dostarczane do gleby w trakcie wegetacji roślin, - można zastosować także nawożenie donasienne, mocząc nasiona w roztworach mikronawozów.