Nawozy potasowe

Nawozy potasowe

- nawozy, których główny składnik stanowi potas K+. Jest on niezbędnym odżywczym makroskładnikiem dla roślin, spełnia ważną rolę w asymilacji dwutlenku węgla oraz w syntezie związków organicznych.

 

Zastosowanie potasu poprawia stopień wykorzystania światła przez rośliny, zwiększa odporność na choroby oraz na niskie temperatury otoczenia.

 

Nawozy potasowe, to nawozy mineralne których głównym składnikiem jest potas w formie kationu K+. W Polsce gleby zazwyczaj są ubogie w ten składnik pokarmowy, wprowadza się go zwykle w postaci nawozów wieloskładnikowych.

 

Nawozy potasowe są:

- makroskładnikiem pokarmowym dla roślin,

- niezbędne przy asymilacji dwutlenku węgla oraz do syntezy związków organicznych .

 

Niedobór nawozów powoduje mniejsze wytwarzanie cukrów (monosacharydów i skrobi).

 

Nawozami potasowymi są między innymi:

- wydobywane i mielone sole mineralne np. saletra potasowa,

- kainit (nawóz potasowo-magnezowy),

- sylwin,

 

Wśród nawozów potasowych możemy wyróżnić:

- chlorkowe, stosowane dla roślin niewrażliwych na nadmiar chloru, gdzie potas występuje w postaci chlorku potasu, np. kainit, sole potasowe,

- siarczanowe, tu potas występuje w postaci siarczanu potasu, może je stosować dla wszystkich roślin, np. kalimagnezja, nawóz potasowo-magnezowy,