FLOROVIT

Nazwa Nawozu: FLOROVIT

Producent/importer: INCO-VERITAS S.A. Oddział w Górze Kalwarii, Grupa Chemii Gospodarczej, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Towarowa 8